TÁPPÉNZ KALAUZ

INFORMÁCIÓS PORTÁL

TÁPPÉNZ IDEJE

Táppénz a keresőképtelenség tartamára, minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is.

A táppénz ideje: mennyi időre jár a tápénz?

Amennyiben a táppénz időtartama a biztosítási jogviszony fennállása ideje alatt az egy évet, a biztosítási jogviszony megszűnését követő 30 napot meghaladja, úgy ezen túl nem jár táppénz.

Amennyiben a táppénz jogosult a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időn át kaphat. A biztosításban töltött idő akkor minősül folyamatosnak, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem számít bele a 30 napi időtartamba a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.

Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg ápolása címén a gyermek egyéves koráig; egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át; háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át; hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át.

Aki tizennyolc éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított, úgy annak a biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak.

Amennyiben a táppénz jogosult a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már táppénzben részesült, ennek időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának fenti időtartamába be kell számítani. Ez a szabály azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a biztosított egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, beteg gyermek ápolása, közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés vagy a járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt részesült táppénzben.

Milyen időszakokra nem jár táppénz?

Nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult, illetőleg, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, nem jár továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn.

Szintén nem jár a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve, ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után.

Az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára valamint a saját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára.

A GYES melletti táppénzre speciális szabályok irányadók.

 

 

Database connection error @ behajtas.biz